Γενικοί Όροι Ακτοπλοϊκού Ταξιδιού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Γενικοί όροι ακτοπλοϊκού ταξιδιού & προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού γραφείου “PRAVLIS TRAVEL
(Ενημερώθηκε 20 Φεβρουαρίου 2021)

Διαδικασία επιβίβασης

Οι επιβάτες και τα οχήματα υποχρεούται να προσέρχονται στον λιμένα επιβίβασης για έλεγχο των εισιτηρίων τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αναχώρηση. 

Κρατήσεις
Το εισιτήριο είναι αυστηρά προσωπικό. Δεν μεταφέρεται σε άλλο άτομο και ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη κατηγορία θέσης και για την διαδρομή για την οποία εκδόθηκε.Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίωνTα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από το πρακτορείο. Σε αντίθετη περίπτωση, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.Καθυστέρηση απόπλου
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση του απόπλου, παρέκκλιση ή τροποποίηση του προγραμματισμένου δρομολογίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω εντολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των Λιμενικών Αρχών ή για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των επιβατών. Σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ κακές καιρικές συνθήκες) ή λόγω της ακτοπλοϊκής εταιρείας, οι επιβάτες δικαιούνται ολική επιστροφή χρημάτων, ωστόσο η εταιρεία μας (PRAVLIS TRAVEL) δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση. Δρομολόγια, τιμές και όροι ταξιδιού υπόκεινται σε τροποποιήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται μέσω του online συστήματος κρατήσεων κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας στο website μας www.pravlis.gr
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο πλοίο κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Στοιχεία ΕπιβατώνΣύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και των νέων κανονισμών όπως αυτοί απορρέουν από το Π.Δ. 102/2019 (ΦΕΚ 182/Α/20-11-2019) και τις τροποποιημένες διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 που αφορά την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά δρομολογημένα πλοία σε Ελληνικούς λιμένες, είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:– Επώνυμο– Όνομα (Ολογράφως)– Φύλο – Ιθαγένεια – Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο η αναγκαία πληροφορία για εκείνες τι περιπτώσεις ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας ή βοήθειας, σε περίπτωση ανάγκης.Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.Τιμές/Εκπτώσεις
Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης και αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.). Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται. 

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά. 

Επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώνουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

Γκρουπ, φορτηγά, λεωφορεία, ρυμούλκες αποσκευών, ρυμούλκες σκαφών και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες κατόπιν επικοινωνίας είτε στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ( www.pravlis.gr), είτε απευθείας στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Παιδιά κάτω των 5 ετών (βρέφη) ταξιδεύουν δωρεάν ΜΟΝΟ στην οικονομική θέση στα συμβατικά πλοία. Στις υπόλοιπες κατηγορίες θέσης (π.χ καμπίνες) δικαιούνται 50% έκπτωση (παιδικός ναύλος). Επίσης ταξιδεύουν δωρεάν σε όλες τις κατηγορίες θέσης στα ταχύπλοα. 

Παιδιά 5-10 ετών έχουν 50% έκπτωση στον κανονικό ναύλο, σε όλες τις κατηγορίες θέσης, στα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα.

Φοιτητική έκπτωση δικαιούνται μόνο οι φοιτητές των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Ασυνόδευτα ΠαιδιάΗ μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.Έλεγχος στο πλοίο Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων, εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το παραστατικό που δικαιολογεί την χορηγούμενη έκπτωση εισπράττεται η διαφορά από τον οικονομικό αξιωματικό στο πλοίο.Ασφάλεια εν πλω
Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου, που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου. Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνεται στα αρμόδια μέλη σε περίπτωση προβλήματος. Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του πλοίου. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα άτομα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.Αποσκευές/Πολύτιμα αντικείμενα
Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα οχήματα. Οι επιβάτες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία μπορεί να χρειαστούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. 

Η πρόσβαση στο γκαράζ του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού δεν επιτρέπεται. 

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για την διατήρηση των προσωπικών σας αντικειμένων, εκτός αν έχουν δοθεί για φύλαξη στο λογιστήριο του πλοίου. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.
Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών ή 1 κυβικό μέτρο. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. 
Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη.
Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου ή στα οχήματα τους.

Κατοικίδια
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν δωρεάν. Στα πλοία υπάρχουν ειδικοί χώροι διαμονής κατοικίδιων ζώων. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους  το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Η μόνη εξαίρεση αφορά τους σκύλους οδηγούς όπου επιτρέπεται η παρουσία τους σε όλους τους χώρους.

Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα εν πλω.Ακύρωση εισιτηρίων
Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας ή από τα κεντρικά γραφεία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Οι επιλογές ακύρωσης, τροποποίησης και αποζημίωσης εισιτηρίων είναι μια αναλυτική αλλά ενδεικτική σύνθεση των πολιτικών που ακολουθεί κάθε εταιρεία καθώς και των δικαιωμάτων που έχει ο επιβάτης όπως αυτά ορίζονται από το ελληνικό κράτος. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται επομένως για πιθανή αλλαγή ή απόκλιση από τα όσα παρακάτω αναλυτικά παρατίθενται για την πολιτική ακυρώσεων κάθε εταιρείας, και καλό θα είναι σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίου να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την ακτοπλοϊκή εταιρεία για μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση.  Ακυρωτικά Εισιτηρίων:

A.N.E.Σ:

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
– Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.

Aegean Speed Lines:

– 100% Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– 75% Ακύρωση έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– 50% Ακύρωση έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση.
– Καμία επιστροφή χρημάτων από τις 12 ώρες μέχρι την αναχώρηση.
– Τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν σε ανοικτής ημερομηνίας 4 ώρες πριν την αναχώρηση.
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, και μόνο μία φορά.

Aegean Flying Dolphins:

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
– Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.

Αιγαίον Πέλαγος:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
– Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με χρέωση ακύρωσης του 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 6 ημέρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Με επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
– Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από τις 3 ώρες και έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Με επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.


ALKO Ferries:

– Έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 100% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.
– Έως και 4 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 75% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του.
– Έως και 1 μέρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 50% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) έως και μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Μετά την αναχώρηση :
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τους Κεντρικούς Πράκτορες και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα προαναφερόμενα πρακτορεία ή γραφεία.ANE Καλύμνου:

– Πλήρης επιστροφή του ναύλου έως και μία ημέρα πριν την αναχώρηση.
– Την ημέρα της αναχώρησης, το εισιτήριο δεν ακυρώνεται, μπορεί όμως να μετατραπεί σε ανοιχτό για ταξίδι σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

K ANEK/SUPERFAST:

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18/12/20-06/01/21, 12/03/21, 15/03/21, 23/04/21-09/05/21, 18/06/21, 21/06/21, 25/06/21-05/09/21
• Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 6 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
• Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

– Προσφορά Early Booking:

*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.

Blue Star Ferries:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 : 23/04/21  09/05/21 & 11/06/21  26/09/21 *

– Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 23/04/21 – 01/05/21 & 17/06/21 – 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα και την περίοδο 02/05/21 – 09/05/21 & 21/06/21 – 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρησηΈως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23/04/21
  09/05/21 & 11/06/21  26/09/21 *

– Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:

Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
 Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

*
 Την περίοδο από 23/04/21 – 01/05/21 & 17/06/21 – 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 02/05/21 – 09/05/21 & 21/06/21 – 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρησηΈως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:

Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:

– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy εισιτήρια:
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια:
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

Cyclades Fast Ferries:

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου έως και 8 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.  Από 7 ημέρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

Dodekanisos Seaways:

– 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας μέχρι και μία ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού.
– Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.

*Διαθέσιμος χρόνος ακύρωσης εισιτηρίου, αμέσως μετά την έκδοση του, χωρίς ακυρωτικά : 15 λεπτά

Goutos Lines:

– Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά.
– Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν το απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%.
– Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.
– Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.
– Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.
– Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι.
– Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
– Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

Χρυσό Αστέρι Ν.Ε. (Golden Star Ferries):

– Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 100% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο.
– Από 14 ημέρες μέχρι και 6 μέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 75% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο.
– Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά.

– Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν σε ανοικτή ημερομηνία, μετά την αναχώρηση του σκάφους.

– Κατά την Ορθόδοξη περίοδο του Πάσχα, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και ολόκληρου του Αυγούστου, το κόστος των εισιτηρίων θα επιστρέφεται χωρίς χρέωση ακυρωτικών ή μεταβάλλονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. 14 ημέρες έως 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση υπάρχει ένα τέλος ακύρωσης 25%. 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση ισχύει ο ίδιος όρος όπως στην παραπάνω παράγραφο.

 Grandi Navi Veloci:

– Οι ακυρώσεις πρέπει να κοινοποιούνται από τον επιβάτη στην εταιρεία απευθείας ή από τον ταξιδιωτικό πράκτορα εντός των παρακάτω αναφερόμενων προθεσμιών και με την επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων: από την κράτηση και μέχρι 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση 20%, από 19 ημέρες και μέχρι 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση 25%, από 3 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση 50%.
– Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για τις Προκαταβολές Κρατήσεων.
– Οι παραπάνω κυρώσεις ισχύουν για το σύνολο των τιμολογίων για τους Επιβάτες, τα ταξινομημένα οχήματα και τα συναφή πρόσθετα τέλη και φόρους. Η ημερομηνία και η ώρα της ακύρωσης, πρέπει να καταχωρούνται στο εισιτήριο από την Εταιρεία ή από το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο. Ο υπολογισμός των όρων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ακύρωσης και περιλαμβάνει την ημερομηνία αναχώρησης. Δεν καταβάλλεται επιστροφή για ακυρώσεις που έγιναν λιγότερο από δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη αναχώρηση ή για επιβάτες που δεν επιβιβάζονται χωρίς προηγουμένως να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία μία από τις περιστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 400 Nav.(Κώδικας GNV). Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου που έχει ήδη τροποποιηθεί, ισχύει η μέγιστη ποινή που υπολογίζεται από την ημερομηνία τροποποίησης. Δεν υπάρχει επιλογή για μερική ακύρωση εισιτηρίου, οπότε η ακύρωση αφορά ολόκληρο το ταξίδι.

Grimaldi Lines:

Για τυχών ακύρωση πρεπει να ενημερώνεται η ναυτιλιακή εταιρία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων.

Η παρακάτω ακυρωτική πολιτική ισχύει στο συνολικό κόστος των εισιτηρίων (επιβάτες, οχήματα, κατοικίδια κτλ)* :

Ακέραιος νάυλος :
– 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 29 μέρες μέχρι και 7 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 6 μέρες μέχρι και 2 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
– 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, και σε περίπτωση μη εμφάνισης.

* Προπληρωμένα γέυματα και εισιτήρια μεταφοράς με το λεωφορείο :
– δεν επιστρέφεται το κόστος σε περίπτωση 100% ακυρωτικών και σε περίπτωση μη εμφάνισης.
– σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις επιστρέφεται ακέραιο το ποσό.

Εισιτήρια με ειδικό νάυλο ακυρώνονται μόνο σε περίπτωση ειδικής / κατ εξαιρεση συμφωνίας με την ναυτιλιακή, σε διαφορετική περίπτωση δεν ακυρώνονται. Επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείτε σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης απο τις αρχές ή σε περίπτωση που τα προσωπικά έγγραφα ή τα στοιχεία του οχήματος είναι ελλιπή ή ανεπαρκή. Σε περίπτωση δευτερης αλλαγής στην ημερομηνία αναχώρησης, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται.

Hellenic Seaways (Υπό την διαχείριση της Blue Star Ferries): 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23/04/21
  09/05/21 & 11/06/21  26/09/21 *

– Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από 23/04/21 – 01/05/21 & 17/06/21 – 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα και την περίοδο 02/05/21 – 09/05/21 & 21/06/21 – 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρησηΈως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
– Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
– Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23/04/21
  09/05/21 & 11/06/21  26/09/21 *

– Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:

Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
 Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

*
 Την περίοδο από 23/04/21 – 01/05/21 & 17/06/21 – 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 02/05/21 – 09/05/21 & 21/06/21 – 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρησηΈως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:

Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :

– Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
– Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

Kαρύστια Ν.Ε.:

 Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά. Εάν ακυρωθούν εντός του 48ώρου, έχουν ακυρωτικά 50%.
– Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε open μέχρι 24 ώρες πριν τον απόπλου, μετά δεν επιδέχονται μεταβολή.
– Τα ανοικτά εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκαν.
– Εισιτήρια που μετατρέπονται σε open από 48 έως 24 ώρες πριν τον απόπλου, όταν θα αντικατασταθούν το εισιτήριο θα επιβαρυνθεί με ακυρωτικά 50%.

Ionian Group – Levante Ferries:

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.
– Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.

Μινωικές Γραμμές:

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
– Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο ναύλος του εισιτηρίου επιστρέφεται πλήρως.
– Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75%.
– Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50%.
– Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση: επιστροφή του 90% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 70% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Από 6 ημέρες μέχρι και 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% (συν τα πάγια τέλη 10€).
– Την ημέρα της αναχώρησης: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
– Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.

– Προσφορά Early Booking 
*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.

Saronic Ferries:

– Έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται πλήρως με επιστροφή ολόκληρου του καταβληθέντος από τον επιβάτη ποσού με αντιλογισμό στην κάρτα χρέωσης του πελάτη, ή εκδίδονται νέα εισιτήρια ίσου ή μεγαλύτερου ποσού για άλλη ώρα ή ημέρα ταξιδιού (δεδομένης και της διαθεσιμότητας θέσεων), ή ανοιχτής ημερομηνίας (Open) εισιτήρια.
– Από 24 ώρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Ο επιβάτης μπορεί μόνο να αλλάξει τα εισιτήρια με άλλης ώρας/ημέρας ή με ανοιχτής ημερομηνίας (Οpen) εισιτήρια και πάντα ίσου ή μεγαλύτερου ποσού.
– Για λιγότερο από 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν γίνεται καμία ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων ή επιστροφή χρημάτων.
– Απώλεια εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιβάτες οφείλουν να προμηθευτούν νέα εισιτήρια καταβάλλοντας εκ νέου το τίμημα.
Sea Speed Ferries:ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 10/04/2020  26/04/2020, 04/06/2020  12/06/2020, 12/06/2020 – 20/09/2020

– Έως 10 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.
– Έως και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: 50% επιστροφή ναύλου.
– Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 : Όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες

– Έως 3 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.
– Έως και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: 50% επιστροφή ναύλου.
– Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου ή για άλλη ημερομηνία.
– Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης τους.
– Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

SEAJETS:

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 100%
– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75%
– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 50%
– Για ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση, δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή.
– Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 12 ώρες προ του απόπλου. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με άλλης ημερομηνίας εισιτήρια για κάθε διαδρομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (ισχύει για ένα έτος και δεν μπορεί να ακυρωθεί, ο ναύλος δεν επιστρέφεται).

Superfast Ferries:

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
– Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

– Προσφορά Early Booking
 :
*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, 
με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.

Ventouris Ferries:

– Με επιστροφή 100%, έως και 91 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 80%, από 90 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
– Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση
Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.
 
Zante Ferries:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2) Πέντε (5) ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2) Τρεις (3) ημέρες έως μία (1) ημέρα πριν από την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση).

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, ούτε γίνονται ανοικτής ημερομηνίας, ούτε γίνεται αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδιού. 
2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους. 
3) Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας. Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν/στείλουν στο γραφείο μας.
4) Εισιτήρια ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ισχύουν για 12 μήνες. 
Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@pravlis.gr   

* Τα τέλη συναλλαγής και τα έξοδα αποστολής, δεν επιστρέφονται. 

* Παρακαλώ ελέγξτε ξανά εάν η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι σωστή, πριν ολοκληρώσετε την online κράτησή σας ή πριν μας στείλετε μια φόρμα κράτησης.
– Εάν είναι λανθασμένη, δεν θα λάβετε επιβεβαίωση της κράτησής σας και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.
– Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης ή μια απάντηση από εμάς, παρακαλώ ελέγξτε επίσης τον φάκελο spam ή τον φάκελο με τα ανεπιθύμητα.

* Η Pravlis Travel ΙΚΕ δεν χρεώνει τέλη παραλαβής/εκτύπωσης εισιτηρίου στα κεντρικά μας γραφεία ούτε στο εκδοτήριο μας στο νέο λιμάνι της Μύρινας, ωστόσο κάποια γραφεία έχουν μια επιπλέον χρέωση για την εκτύπωση προπληρωμένων εισιτηρίων.

Αλλαγή εισιτηρίων:
Για κάθε αλλαγή, ανά κράτηση, ισχύουν οι χρεώσεις των εκάστοτε εταιριών:

Σε περίπτωση που έχετε στα χέρια σας τα εισιτήρια, θα χρειαστεί να μας τα επιστρέψετε. Τα νέα εισιτήρια είτε θα σας αποσταλούν ξανά – εφόσον πληρώσετε τα έξοδα αποστολής και πάλι – είτε θα φροντίσουμε να τα παραλάβετε στο λιμάνι αναχώρησης την ίδια ημέρα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ( υπό την προϋπόθεση ότι η ναυτιλιακή εταιρεία υποστηρίζει το προπληρωμένο εισιτήριο).
 
Η εκτύπωση των εισιτηρίων και η παροχή υπηρεσιών κατ’ αίτηση των επιβατών (τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις κ.λ.π.) ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρέωση από τους Κεντρικούς Πράκτορες. Τα Κεντρικά – Λιμενικά Πρακτορεία είναι ανεξάρτητες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, και η Pravlis Travel IKE ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια τιμολόγηση & χρέωση υπηρεσιών.

Απολεσθέντα εισιτήρια:
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, παρακαλείσθε όπως :
1) Το δηλώσετε γραπτώς στην Pravlis Travel IKE.
2) Για να ταξιδέψετε θα χρειαστεί να αγοράσετε νέο εισιτήριο.
Υπό την προϋπόθεση ότι, έως το τέλος του έτους, το ελεγκτήριο τμήμα της εταιρείας επιβεβαιώσει ότι τα απολεσθέντα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή νέο εισιτήριο ίσης αξίας. Αυτό έγκειται στην απόφαση της ακτοπλοϊκής εταιρείας.