Ακτοπλοΐα | Μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ. Πρωτ.: 2070.0/28541/2024 στις 16/04/2024 και Θέμα:
«Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
(AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία» και με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς
οχημάτων, τίθενται σε ισχύ τα κάτωθι:

 • Επισήμανση στους επιβάτες-οδηγούς για άμεση ενημέρωση του πληρώματος
  σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους.
 • Σε αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμεvα υβριδικά, το επίπεδο φόρτισης των
  συσσωρευτών τους να μην υπερβαίνει το 40% της συνολικής χωρητικότητας
  αυτών.
 • Σε οχήματα λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου,
  οι δεξαμενές τους να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής τους
  χωρητικότητας. Μη φόρτωση AFVs που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας
  τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά
  δεν έχουν αφαιρεθεί. Ειδικότερα, σε περίπτωση ζημιάς με ασάφεια ως προς τη
  βλάβη ή όχι του συσσωρευτή τους, μη φόρτωση και μεταφορά τους. Η ευθύνη για
  την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα
  τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά
  τους κατόχους των οχημάτων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι τα επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν και τα ασυνόδευτα οχήματα.

Κοινοποίηση

Σχετικά Άρθρα

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εκδρομές

Ιδιωτική αρχαιολογική περιήγηση στη Λήμνο

50€

Ιδιωτική περιήγηση στα οινοποιεία της Λήμνου

50€

Ιδιωτική φωτογραφική περιήγηση στη Λήμνο

50€