Ακτοπλοΐα | Καταγραφή στοιχείων των ζώων συντροφιάς

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα στο άρθρο 18 παρ. 7, είναι πλέον υποχρεωτική η καταγραφή των στοιχείων όλων των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθούν με πλοία.

Η υποχρέωση καταγραφής αφορά όλα τα ζώα συντροφιάς ενώ η δυνατότητα μεταφοράς μεγαλόσωμου ζώου συντροφιάς εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού μεγαλόσωμου ζώου ή καμπίνας κατοικιδίου εκ μέρους του πλοίου. Τα πλοία θα δέχονται προς μεταφορά μεγαλόσωμα ζώα μόνο εφόσον υφίσταται κλωβός σύμφωνα με την αριθμητική μεταφορική ικανότητα του πλοίου και την τυχόν διαθεσιμότητα ειδικής καμπίνας κατοικιδίου (pet cabin) με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες ζώων (σκύλοι βοηθείας, έρευνας και διάσωσης, εργασίας, θεραπείας).

Αντιθέτως, η δυνατότητα μεταφοράς μικρόσωμου ζώου συντροφιάς, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του συνοδού του ζώου.

ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 «Μικρό ζώο συντροφιάς»: είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. Συμπερασματικά η υποχρέωση εφοδιασμού με κλωβούς αφορά τα ζώα συντροφιάς που το βάρος τους υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 17 και 18 του Ν. 4830/2021 για την μη εμπορική μετακίνηση ζώου συντροφιάς ο κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος και συνοδός ζώου συντροφιάς οφείλει:

– να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς.

– να έχει εμβολιάσει κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση το σκύλο ή την γάτα που πρόκειται να συνοδέψουν εφόσον είναι ηλικίας ανώτερης των δώδεκα (12) εβδομάδων. Στην περίπτωση που το ζώο (σκύλος ή γάτα) δεν είναι εμβολιασμένο κατά της λύσσας, για την επιβίβασή του στο πλοίο, ο ιδιοκτήτης/κάτοχος ή ο συνοδός του ζώου (γάτας ή σκύλου) οφείλει να επιδείξει γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνίατρου, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ζώου και πρέπει να ταξιδέψει.

– να φέρει ασφαλές κλουβί μεταφοράς κατά την συνοδεία μικρού ζώου συντροφιάς και να διατηρούν το ζώο εντός του κλουβιού. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

– να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου που συνοδεύει.

– να μην παραμένει εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών χώρων στοιβασίας οχημάτων εφόσον συνοδεύει μεγαλόσωμο ζώο συντροφιάς.

– να μετακινεί το ζώο συντροφιάς επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου μόνο με ιμάντα/λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του.

– να φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.

– να επιδεικνύει τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού του ζώου, κατά την κράτηση και έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και κατά την επιβίβασή του στο πλοίο, στα αρμόδια μέλη του πληρώματος

– να μεταφέρει το μικρόσωμο ζώα συντροφιάς σε ειδικό κλωβό και να διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του.

Οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική δήλωση με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗ/ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του πλοίου, η ημερομηνία ταξιδιού, οι λιμένες αναχώρησης και άφιξης, τα στοιχεία του επιβάτη (ιδιοκτήτης / συνοδός ζώου) και ο αριθμός εισιτηρίου του, ο αριθμός σήμανσης, το είδος και ο αριθμός βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου του ζώου, το βάρος του ζώου και εάν έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Η συμπληρωμένη δήλωση θα πρέπει να παραδίδεται στον αρμόδιο οικονομικό αξιωματικό του πλοίου κατά την επιβίβαση. 

Κοινοποίηση

Σχετικά Άρθρα

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εκδρομές

Ιδιωτική αρχαιολογική περιήγηση στη Λήμνο

50€

Ιδιωτική περιήγηση στα οινοποιεία της Λήμνου

50€

Ιδιωτική φωτογραφική περιήγηση στη Λήμνο

50€